AFS Beschermingsbewind

Het kan gebeuren dat het u of één van uw naasten niet meer lukt om geldzaken goed te regelen. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals geestelijke- of lichamelijke problemen of het hebben van problematische schulden.

Indien dit van toepassing is, kan AFS Beschermingsbewind een oplossing bieden. De beschermingsbewindvoerders van AFS zorgen ervoor dat uw financiën weer op orde komen en dat eventuele schulden uw leven niet langer zullen beheersen.

Waarom kiezen voor AFS?

Bij AFS Beschermingsbewind hechten wij veel waarde aan een fijne samenwerking. Dit betekent voor ons dat u zich prettig moet voelen bij de keuzes die wij maken.

AFS Beschermingsbewind kenmerkt zich door het feit dat alle medewerkers een achtergrond in de schuldhulpverlening hebben. Hierdoor is het voor de beschermingsbewindvoerders van AFS heel goed mogelijk om voor u een schuldregeling tot stand te brengen indien dit van toepassing is.

De combinatie van beschermingsbewind en schuldhulpverlening maakt dat AFS Beschermingsbewind een unieke positie in de markt inneemt.

Ruime ervaring

Opgedaan door meerdere jaren in gemeentelijke schuldhulpverlening.

Crisis interventie

Ingrijpen nog voordat het financieel fout kan gaan.

Altijd online inzage in dossier

24 uur per dag inzage in uw dossier.

Meedenkend

U staat er nooit alleen voor: wij zullen altijd helpen bij het bedenken van passende oplossingen.

Altijd een vast contactpersoon

Makkelijk schakelen door één contactpersoon te hanteren.

Intakegesprek bij u thuis

Wij komen bij u langs, zodat we op uw locatie kunnen kijken naar een plan van aanpak.

Veelgestelde vragen over beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die voor lange- of korte termijn niet in staat zijn hun eigen financiën zelfstandig te behartigen. Dit kan zijn wegens de volgende redenen:

  • Psychische klachten
  • Lichamelijke klachten
  • Het hebben van problematische schulden en/of verkwisting

Niet alleen de persoon die onder beschermingsbewind gesteld wil worden kan beschermingsbewind aanvragen, er zijn ook andere partijen die dit kunnen doen. De volgende personen of instellingen kunnen beschermingsbewind aanvragen:

  • De betrokkene zelf;
  • Partner van de betrokkene;
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de vierde graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten;
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd indien de betrokkene minderjarig is;
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor;
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is;
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.

Beschermingsbewind is nooit gratis, maar kan eventueel wel worden vergoed door de gemeente.
Om te kunnen bepalen of er recht is op vergoeding wordt er gekeken naar het inkomen. Mensen met een minimuminkomen hebben veelal recht op vergoeding door middel van bijzonder bijstand. Dit kunnen wij voor u aanvragen.

Indien er sprake is van problematische schulden is het vaak noodzakelijk om een schuldhulpverleningstraject op te starten. Door onze jarenlange ervaring in de (gemeentelijke) schuldhulpverlening starten wij ook schuldhulpverleningstrajecten op. 

Bij het berekenen van uw afloscapaciteit wordt er rekening gehouden met de kosten van het beschermingsbewind. Deze kosten worden in mindering gebracht op uw afloscapaciteit.
Indien er geen sprake zou zijn van beschermingsbewind, dan zou de volledige afloscapaciteit worden gereserveerd voor uw schuldeisers.

Beschermingsbewind duurt zo lang het nodig is en hangt af van de grond waarop er beschermingsbewind wordt opgestart.

Indien er sprake is van problematische schulden en beschermingsbewind op grond hiervan het bewind wordt uitgesproken, geldt dit voor de termijn dat er sprake is van problematische schulden. Dit wordt schuldenbewind genoemd. Indien nodig, kan dit worden omgezet naar beschermingsbewind voor langere duur.

Als blijkt dat beschermingsbewind noodzakelijk is doordat iemand wegens psychische- en/of lichamelijke klachten tijdelijk niet in staat is, kan er tijdelijk beschermingsbewind worden ingeschakeld voor zolang dit nodig is.

Als blijkt dat beschermingsbewind noodzakelijk is doordat iemand de rest van zijn leven te lijden heeft onder psychische- en/of lichamelijke klanten en daardoor zelf zijn financiële zaken niet duurzaam zelfstandig kan behartigen, kan er eventueel levenslang beschermingsbewind worden opgestart.

Een beschermingsbewindvoerder zorgt er voor dat de financiële zaken van de betrokkene worden behartigd en eventueel de schulden van de betrokkene worden opgelost. De beschermingsbewindvoerder is er om de belangen van de cliënt te behartigen, uiteraard binnen de kaders van de wet.

Een WSNP-bewindvoerder wordt toegewezen, zodra iemand wordt toegelaten tot een WSNP-traject (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen). De WSNP-bewindvoerder dient er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk wordt afgelost aan de schuldeisers. De WSNP-bewindvoerder behartigd daarmee de belangen van de schuldeisers en niet van de betrokkene zelf.

Dit betekent dat iemand zowel een beschermingsbewindvoerder als WSNP-bewindvoerder kan hebben. 

Staat uw vraag er niet bij? Bekijk dan alle veelgestelde vragen of neem contact met ons op.