Beschermingsbewind

Indien het iemand niet lukt om zelf zorg te dragen voor zijn of haar geldzaken, dan kunnen deze uit handen worden gegeven aan een beschermingsbewindvoerder.

Beschermingsbewind kan aangevraagd worden in geval van lichamelijke- en/of psychische problemen of door het hebben van problematische schulden.

Beschermingsbewind kan ervoor zorgen dat uw geldzaken op de juiste manier worden behartigd en dat u wordt beschermd tegen mogelijk financieel misbruik.

Eén van de belangrijkste taken van de beschermingsbewindvoerder is ervoor te zorgen dat alle vaste lasten en rekeningen tijdig worden voldaan, waardoor er geen schulden gemaakt kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat er (nieuwe) schulden ontstaan die tot een crisis kunnen leiden waardoor u bijvoorbeeld uit huis gezet kan worden of afgesloten kan worden van gas, water en licht.

De beschermingsbewindvoerder vult samen met u de aanvraag voor beschermingsbewind in en zal deze aanvraag plus de overige, benodigde papieren indienen bij de rechtbank. Nadat het beschermingsbewind is uitgesproken, controleert de rechtbank jaarlijks of de beschermingsbewindvoerder zijn werk goed gedaan heeft.

Beschermingsbewind aanvragen

Indien u zelf niet in staat bent om beschermingsbewind aan te vragen dan kunnen ook andere personen en/of instanties dit doen. Hieronder ziet u welke personen en/of instanties dit kunnen zijn.

Bij beschermingsbewind gaat het om uw financiële belangen. Dit houdt in dat u geen financiële beslissingen meer mag nemen. Denk hierbij aan het afsluiten van een nieuw telefoonabonnement of het afsluiten van een lening. Alle veranderingen op financieel gebied dienen eerst met de beschermingsbewindvoerder overlegd te worden en hij dient zijn goedkeuring gegeven te hebben.

De beschermingsbewindvoerder wordt aangesteld om te voorkomen dat iemand misbruik kan maken van uw persoonlijke fysieke of mentale situatie. Hij regelt de financiële huishouding, zorgt ervoor dat de vaste lasten worden betaald en voorkomt ongeoorloofde uitgaven die u mogelijkerwijs in de financiële problemen kunnen brengen. Ook is het de taak van de beschermingsbewindvoerder om uw inkomsten en uitgaven weer in balans te brengen.